สืบค้นข้อมูลบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิต

ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องทรงโดม L ซีทรู ลายเยลโลวันเดอร์แลนด์

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องคุกกี้หูหิ้ว X-mas 18x18x8ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ลายเนโกะเรด 8x24x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ลายเนโกะ เรด 8x18x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ลายกู๊ดลักค์ เนโกะ 8x18x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ลายกู๊ดลักค์เนโกะ 8x24x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ลายไลออนแดนซ์ 8x24x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ไลออนแดนซ์ 8x18x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องใส่พายสับปะรด ลาย เยลโล่พายแอปเปิ้ล 8x18x5.5 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : กล่องคุ๊กกี้ ลายทรี แอนด์ ลีฟ 8.5x8x10 ซม.

กล่องกระดาษ

บริษัท บ็อกซ์ เจอร์นี่ จำกัด